[AZW] ☆ Damga | by ☆ Reşat Nuri Güntekin

Damga By Reşat Nuri Güntekin,

 • Title: Damga
 • Author: Reşat Nuri Güntekin
 • ISBN: 9799751002036
 • Page: 181
 • Format: Paperback
 • ffet bir pa an n o ludur ocuklu unda ald terbiyeye ya ad evreye ve ayr cal kl e itimine ra men yine de i inde haks zl klara kar isyanlar ta r stelik dinledi i bir masal n ya am n nas l de i tirece inden de habersizdir Me rutiyetin ilan onu ve ailesini allak bullak eder in i in ttihat lara hak verirken bir yandan da babas n n k ne tan kl k ederek ffet bir pa an n o ludur ocuklu unda ald terbiyeye ya ad evreye ve ayr cal kl e itimine ra men yine de i inde haks zl klara kar isyanlar ta r stelik dinledi i bir masal n ya am n nas l de i tirece inden de habersizdir Me rutiyetin ilan onu ve ailesini allak bullak eder in i in ttihat lara hak verirken bir yandan da babas n n k ne tan kl k ederek y k l r Daha sonra a k u runa yapt fedakarl kla mevkisini hayallerini gelece ini yitirir ve damgalan r K kken dinledi i masalla bire bir rt en bu fedakarl n ya ad a ka de ip de medi ini de uzun y llar sonra anlar DAMGA duygusal ili kiler zerine yaz lm etkileyici bir eser
  Damga ffet bir pa an n o ludur ocuklu unda ald terbiyeye ya ad evreye ve ayr cal kl e itimine ra men yine de i inde haks zl klara kar isyanlar ta r stelik dinledi i bir masal n ya am n nas l de i tirece ind

  One thought on “Damga”

  1. Konusunu okumadan ba lad m i in ffet ismini g r nce yine ilgi ekici bir Re at Nuri G ntekin kad n ile tan yorum deyip heyecanlanm t m ancak ffet, ilgi ekici bir Re at Nuri G ntekin erke i imi Olsun, ben severek okudum Sadece ke ke az c k daha detayl , daha uzun bir roman olsayd demeden de duram yorum.

  2. Okudum ama okumasayd m da bir ey kaybetmezdim ffet karakterine s namad m, o y zden olmad Tek sevdi im karakter Celal di Vedia ise, kendime en uzak buldu um karakterdi, ger i baz k s mlarda ona hak verdim Kitap ffet in duygusal ya am ndan ok, buluncu u d nemin olaylar na yer verseydi daha ok severdim san yorum.

  3. Hayat n ger ek tragedyas n b t n plakl yla okuyucuya sunuyor Kahraman bak a s ile kaleme al nan bu hikaye di er karakterlerin g z nden olaylar nas l ya and acaba diye d nd rtmeden edemiyor.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *