[PDF] ✓ Tarihimizle Yüzleşmek | by ✓ Emre Kongar

Tarihimizle Yüzleşmek By Emre Kongar,

 • Title: Tarihimizle Yüzleşmek
 • Author: Emre Kongar
 • ISBN: 9789751411198
 • Page: 383
 • Format: Paperback
 • Tarihe bakarken genellikle hangi yanl lar yap l r T rkler isteyerek mi M sl man oldular slama laikli i kimler getirdi Osmanl da inan lar y z nden kimler yak ld Osmanl mparatorlu u M sl man oldu u i in mi kt Ermeni trajedisi bir soyk r m m d r Ni in Abd lhamit K z l Sultan m , Ulu Hakan m Vahdettin hain miydi Amerika hangi Lozan kabul etmedi AtTarihe bakarken genellikle hangi yanl lar yap l r T rkler isteyerek mi M sl man oldular slama laikli i kimler getirdi Osmanl da inan lar y z nden kimler yak ld Osmanl mparatorlu u M sl man oldu u i in mi kt Ermeni trajedisi bir soyk r m m d r Ni in Abd lhamit K z l Sultan m , Ulu Hakan m Vahdettin hain miydi Amerika hangi Lozan kabul etmedi Atat rk ni in yaln z bir liderdi Menderes bir Demokrasi ehidi midir Askerler siyasette ne t r tarihi roller oynam t r Atat rk ayd nlar ni in ld r ld Prof Emre Kongar, bu ve benzeri ilgin sorular n yan tlar n , hem resmi, hem de gayri resmi tarihi ele tirerek veriyor.
  Tarihimizle Y zle mek Tarihe bakarken genellikle hangi yanl lar yap l r T rkler isteyerek mi M sl man oldular slama laikli i kimler getirdi Osmanl da inan lar y z nden kimler yak ld Osmanl mparatorlu u M sl man oldu u i in

  One thought on “Tarihimizle Yüzleşmek”

  1. Fikir g zel olsa da zenilmeden ve bilgi bir dille yaz lm bir kitap Kitab n bir haftada yaz lm gibi bir havas var ama yine de ilk orta retimde ezbere yanl retilen bir ok konuya da de indi i i in faydal.

  2. Tarafs z de il Kitab n yaz m slubu cahillere tarih retelim tad veriyor Temel kaynaklardan tarihi tarayabilen biri i in yeni bir i erik sunmuyor Dili rahat ve ak c Entelekt el birikime katk sa lad n s yleyemem San r m okumu oldu um son Emre Kongar eseri oldu Halide Edip Ad var a kitapta kez zg rl k sava s olmas na ra men Amerikan Mandas n destekledi diye at f yap lmas , Kurtulu Sava nda g rev alan veya 1 mecliste mebus olan Atat rk ve n n hari neredeyse t m bireylerin hilafet yanl s oldu unu sunm [...]

  3. Tarihi anlamay p ona k senlerin bar mas i in ak c dili ile tarihte bir gezinti kitab Tarafs z oldu unu s ylemek g Hi bir kitab k r k r ne okumamay hat rlat yor.

  4. 350 sayfal k geni letilmi yeni bask s n okudum Bu yeni bask da son on y l n nemli olaylar na da de inilmi.Sa iktidar partilerince dejenere edilen demokrasi anlay n ve tarihi meseleleri kendi bak a s ndan ele alm Kongar zellikle Akp den ba ka iktidar g rmemi yeni neslin g z atmas nda fayda var.

  5. Emre Kongar herzaman okumaktan keyif ald m, d ncelerini yak n buldu um bir biliminsan Bu kitapta da kendine has e itmen sl buyla, nedenleri sonu lar maddeleyerek, olaylar yaratan ko ul ve durumlar i erisinde analiz ederek, konular fazla da tmadan zerinde durulmas gereken canal c noktalar yla, g ncel tarihimizde s ks k kar m za kan tart malara kat l yor Kitap olduk a basit bir dille yaz lm , s kl kla tekrarlara d yor, daha ok gen genel okuyucu seviyesine hitap eden bir al ma olarak okumak gerekiy [...]

  6. Toplumsal yap lar n, olaylar n nas l i ledi i konusunda beyin a c bir kitap farkl bir bak a s kazand r yor Bazen g zel gibi g r nen eyler ka n lmaz bir sona sebebiyet verebiliyor Misal stanbul un fethinin Osmanl n n sonuna sebep olmas gibi.

  7. I think it was a great book If you are interested about history you should read it It is important to think objective It was about wrongs about formal history.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *