One thought on “Nasu”

  1. Genialny komiks Ju sama tematyka powinna zwr ci uwag uwa nego czytelnika, gdy Nasu oznacza po japo sku bak a ana Tak, to jest trzy tomowy komiks o bak a anach Ale jak e niezwyk y Oczywi cie, bohaterami nie s bak a any, ani adne inne warzywa Jest to zbi r lu no powi zanych ze sob opowiada , kt rych g wn cech wsp ln s w a nie bak a any jako ro lina uprawna, pikle, projekt szkolny, pami tka czy w ko cu naje d cy z kosmosu Fabularnie, Nasu nie jest to mo e szczeg lnie odkrywcze, jednak tw rczo Iou K [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *