UNLIMITED AUDIOBOOK ☆ Na křídle větrného mlýna - by František Kožík

Na křídle větrného mlýna By František Kožík,

 • Title: Na křídle větrného mlýna
 • Author: František Kožík
 • ISBN: 9788026705642
 • Page: 159
 • Format: Hardcover
 • Rom n o osudu a l sk ch esk mal ky a grafi ky Zdenky Braunerov Zdenka Braunerov byla ena energick , bojovn , z rove v ak citov k ehk a snadno zraniteln , jej p vab, osobitost a duchaplnost p itahovaly z jem lid kolem n Po mlad l sce k mal i Chittussimu pro vala vrouc vztah k Juliu Zeyerovi, v niv se zamilovala do Vil ma Mr t ka, s kter m se t sn p ed sRom n o osudu a l sk ch esk mal ky a grafi ky Zdenky Braunerov Zdenka Braunerov byla ena energick , bojovn , z rove v ak citov k ehk a snadno zraniteln , jej p vab, osobitost a duchaplnost p itahovaly z jem lid kolem n Po mlad l sce k mal i Chittussimu pro vala vrouc vztah k Juliu Zeyerovi, v niv se zamilovala do Vil ma Mr t ka, s kter m se t sn p ed s atkem roze la, a duchovn se upnula k F X aldovi Vztah s mlad m spisovatelem Milo em Martenem se zm nil v p telstv s n m pak byla spojena postava francouzsk ho b sn ka Paula Claudela, jemu Braunerov v novala sv p telstv a jen se stejn jako slavn socha Auguste Rodin stal jej m okouzlen m ctitelem Po cel sv j ivot propojovala eskou kulturu se sv tem, vys lala esk um lce do Francie a naopak u n s hostila francouzsk Zdenka Braunerov 1858 1934 je zn m jako mal ka, velk ch sp ch dos hla v grafick tvorb , se z jmem se v novala malov n skla a n bytku Do d jin knihy se nav dy zapsala jako prvn , kdo v n vid l um leck p edm t, a bojovala rovn za zachov n historick Prahy.
  Na k dle v trn ho ml na Rom n o osudu a l sk ch esk mal ky a grafi ky Zdenky Braunerov Zdenka Braunerov byla ena energick bojovn z rove v ak citov k ehk a snadno zraniteln jej p vab osobitost a duchaplnost p itahovaly

  One thought on “Na křídle větrného mlýna”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *