[EPUB] ↠ Unlimited ✓ Korene hriechu : by Marja Holecyová ✓

Korene hriechu By Marja Holecyová,

 • Title: Korene hriechu
 • Author: Marja Holecyová
 • ISBN: 9788056402115
 • Page: 492
 • Format: Hardcover
 • asto sta zasia len drobn semienko hriechu Ak sa hlboko zakoren , zanech va sp Dok e zni i dlhoro n priate stvo, zmeni bratsk l sku na nen vis a vtiahnu aj al ch do v ru poku en Hist ria si J na Podmanick ho a jeho o p tn s rokov mlad ieho brata Rafaela pam t ako nemilosrdn ch n siln kov, ktor bez krup prezliekali kab ty, drancovali a dob jali hr asto sta zasia len drobn semienko hriechu Ak sa hlboko zakoren , zanech va sp Dok e zni i dlhoro n priate stvo, zmeni bratsk l sku na nen vis a vtiahnu aj al ch do v ru poku en Hist ria si J na Podmanick ho a jeho o p tn s rokov mlad ieho brata Rafaela pam t ako nemilosrdn ch n siln kov, ktor bez krup prezliekali kab ty, drancovali a dob jali hrady Ako sa z t chto nerozlu n ch rebelantov mohli sta nepriatelia Hovor sa, e za v etk m h adaj enu Loriana by zostala prostou sl kou na hrade bar na Ostro i a, neby rozmaru malej baronesy Katar ny, ktor si ju zvolila za priate ku Zobrala ju pod svoje kr dla, nau ila ju spr va sa ako d ma, umo nila jej vzdelanie Len jej p vod nemohla zmeni Loriana u nepatrila medzi sedliakov, no nemohla sa zaradi ani medzi achtu Jedn ho d a do meste ka vtrhli bratia Podmanick s bandou hrdlorezov Z chlipn ch r k n siln kov vytrhol Lorianu tajomn rytier a postavil ju pred prv hrie ne poku enie Vo svojej diev enskej naivite sa do ho zamilovala, no ke po rokoch zav tal na Ostro i ovo panstvo, pochopila, e bola kruto oklaman A predsa ju t ba by v jeho n ru stavia pred al ie a k sk ky.Hrie ny pr beh z obdobia Uhorska v 16 storo o dospievan dvoch priateliek a poku eniach, ktor im odhalia, kam a m u siaha korene jedn ho hriechu.
  Korene hriechu asto sta zasia len drobn semienko hriechu Ak sa hlboko zakoren zanech va sp Dok e zni i dlhoro n priate stvo zmeni bratsk l sku na nen vis a vtiahnu aj al ch do v ru poku en Hist ria si J na Podman

  One thought on “Korene hriechu”

  1. Korene hriechov boli hrie ne dobr haha, ch pete hriech hrie ne, ja viem, som asne vtipn T , ktor ma poznaj , vedia, e to je celkom siln slovo v spojen so slovenskou knihou Tie dobr by som vedela spo ta na palcoch jednej ruky Je chyba vo mne Som pr li n ro n Presne to som sa doteraz p tala, ale na la som knihu, ktor mi dok zala, e to nie vo mne je chyba a e dobr pr beh vie nap sa aj slovensk autorka HA Ve mi pekne akujem za vyvr tenie mojich pochybnost Ale sp ku knihe Asi by som v s mala varova , [...]

  2. 4,5 Rozbeh knihy je o nie o pomal , ale na druhej strane je potrebn Pr beh je vskutku rozsiahly a ak by sme nepochopili vz ahy medzi hlavn mi postavami, tal by sa omnoho n ro nej ie Preto e post v je tu naozaj hojne, av ak len minimum z nich potrebujeme pozna naozaj bli ie na to, aby sme pochopili a ocenili v etky udalosti Navy e s mnoh z nich zn me z hist rie.Loriana a Katka s kamar tky, ktor sa trochu vymykaj konvenci m Loriana je v skuto nosti len chudobnou dc rou kuch rky, ktor si raz v imne [...]

  3. Marja Holecyov ma touto knihou naozaj prekvapila Bola naozaj v born , mo no tro ku zbyto ne dlh , ale predsa len ma to ve mi bavilo Ve mi sa mi p il autorkin t l a lexika, ktor pou ila Len t pevnos abokreky kurn k v ak ni tak nem me, kopec obecn rad kopec D

  4. Na moje prekvapenie ma t to kniha fakt e chytila a nepustila Toti to, ide to plne, ale plne mimo toho, o oby ajne tam, nezn am hist riu a dejepis spolu s ou, preto e mi to pr de tot lne nudn Okrem svetov ch vojen, tie s fakt zauj mav A taktie moc neob ubujem romance Tak pre o nesiahnu rovno po historickej romanci alebo ako sa to sklo uje Ale toto bolo nie o riadne super Sympatick hrdinky, aj ke Katka sa potom zachovala tot lne otrasne, skvel z pletka a aj trochu tej akcie P ilo sa mi to a p ilo [...]

  5. Vacsinou romanticke knihy necitam a uz vobec nie historicke, ale kedze som Marju poznala cez Mariotovych dedicov, skusila som aj Korene hriechu A som rada Kniha mala trosku pomalsi rozbeh a miestami mi pripominala slovenske filmy rozpravky ale uznavam ze vsetko co bolo v knihe spomenute malo svoje miesto Bez pomaleho rozbehu by sme nerozumeli celemu pribehu a nemali by sme cele pozadie pribehu vela postav a k tomu historia su spletite same o sebe Postavy aj pribeh boli rozpracovane do detailov a [...]

  6. Do knihy som sa p ala bez o ak vania, hoci som sa na u ve mi te ila Pre m a s Korene hriechu komplexn m dielom Stret vame sa s r znorod mi postavami Ka d m svoju lohu a dokonca aj J n by mi tam ch bal Je to poriadny zloduch, v etko ospravedl uje svojou l skou k bratovi, ale pravda je niekde inde Katka a Loriana si od za iatku pre li najv ou premenou V vode s to diev atk a v z vere dospel eny Niektor ich rozhodnutia neschva ujem, no o om by to bolo, kedy bolo v etko perfektn Rafael si z skal moje [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *