BEST EPUB "↠ Aziz Feylesofum: Refik Halid'den Riza Tevfik'e Mektuplar" || UNLIMITED (PDF) Å

Aziz Feylesofum: Refik Halid'den Riza Tevfik'e Mektuplar By Abdullah Uçman,

 • Title: Aziz Feylesofum: Refik Halid'den Riza Tevfik'e Mektuplar
 • Author: Abdullah Uçman
 • ISBN: 9789759954628
 • Page: 426
 • Format: Paperback
 • Osmanl dOneminde milletvekilli i ve Milli E itim Bakanl yapm ve 150 likler listesine al nd ndan uzun y llar sUrgUnde ya am olan air ve filozof R za Tevfik BOlUkba n n terekesinden C kan ve ailesi taraf ndan Abdullah UCman a emanet edilen mektuplar n aras nda devrin siyasi, edebI ve kUltUrel meseleleriyle alakal, yak n tarihimize k tutacak birCok mektup bulunmu tur.BunlarOsmanl dOneminde milletvekilli i ve Milli E itim Bakanl yapm ve 150 likler listesine al nd ndan uzun y llar sUrgUnde ya am olan air ve filozof R za Tevfik BOlUkba n n terekesinden C kan ve ailesi taraf ndan Abdullah UCman a emanet edilen mektuplar n aras nda devrin siyasi, edebI ve kUltUrel meseleleriyle alakal, yak n tarihimize k tutacak birCok mektup bulunmu tur.Bunlar n iCinde Refik HAlid taraf ndan yaz lm altm yedi mektup, yine Abdullah UCman taraf ndan asl na uygun olarak haz rlanm ve okuyucunun istifadesine sunulmu tur Ayr ca Cal maya R za Tevfik in yazd ve kendisi hakk nda yaz lm on UC mektup da Ekler ba l yla ilave edilmi tir.
  Aziz Feylesofum Refik Halid den Riza Tevfik e Mektuplar Osmanl dOneminde milletvekilli i ve Milli E itim Bakanl yapm ve likler listesine al nd ndan uzun y llar sUrgUnde ya am olan air ve filozof R za Tevfik BOlUkba n n terekesinden C kan ve ailesi tara

  One thought on “Aziz Feylesofum: Refik Halid'den Riza Tevfik'e Mektuplar”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *