[↠ Domofon || Â PDF Download by ☆ Zygmunt Miloszewski Jan Opielka Katarzyna Opielka]

Domofon By Zygmunt Miloszewski Jan Opielka Katarzyna Opielka,

 • Title: Domofon
 • Author: Zygmunt Miloszewski Jan Opielka Katarzyna Opielka
 • ISBN: 9783423246392
 • Page: 464
 • Format: Paperback
 • Agnieszka und Robert sind frisch verheiratet und ziehen nach Warschau, in einen Wohnblock im Stadtviertel Brodno Sie haben das Haus kaum betreten, da finden sie im Aufzug die Leiche eines jungen Mannes mit abgetrenntem Kopf Und es kommt noch schlimmer Robert wird von wahnhaften Anf llen gebeutelt, Agnieszka hat schreckliche Alptr ume womit sie nicht allein ist Der grAgnieszka und Robert sind frisch verheiratet und ziehen nach Warschau, in einen Wohnblock im Stadtviertel Brodno Sie haben das Haus kaum betreten, da finden sie im Aufzug die Leiche eines jungen Mannes mit abgetrenntem Kopf Und es kommt noch schlimmer Robert wird von wahnhaften Anf llen gebeutelt, Agnieszka hat schreckliche Alptr ume womit sie nicht allein ist Der gro e Wohnblock steht halb leer, doch so gut wie alle der briggebliebenen Bewohner werden von Alptr umen geplagt Eines Tages schlie t sich das Haus Keiner der Bewohner kann es mehr verlassen, Telefone und Computer funktionieren nicht
  Domofon Agnieszka und Robert sind frisch verheiratet und ziehen nach Warschau in einen Wohnblock im Stadtviertel Brodno Sie haben das Haus kaum betreten da finden sie im Aufzug die Leiche eines jungen Manne

  One thought on “Domofon”

  1. By em bardzo pozytywnie zaskoczony Po polskim horrorze spodziewa em si znacznie mniej, a spotka a mnie interesuj ca historia z wieloma fragmentami pe nymi napi cia.W trakcie czytanie tej ksi ki nie by bym w stanie zej do ciemnej piwnicy po ziemniaki.

  2. Dobra proza z rodzaju thriller Mia am ca y czas skojarzenia z powie ciami Stephena Kinga i Grahama Mastertona razem wymieszanych.

  3. Jestem bardzo zaskoczona tak ilo ci pochlebnych recenzji Ja niestety zawiod am si na lekturze, chocia zapowiada o si bardzo obiecuj co Tym bardziej, e osadzenie akcji w bloku, z jakimi chyba ka dy mia do czynienia pozwoli o bardziej wczu si w atmosfer Niestety z ka d kolejn stron m j entuzjazm s ab Jak dla mnie ksi ka jest tworem nie wiadomo jakim Ni to horror, ni fantastyka Jest odrobina analizy osobowo ci, ale same postacie s ma o wiarygodne szczeg lnie ich dialogi Mam nadziej , e Mi oszewski [...]

  4. Chyba najs absza ksi ka Pana Zygmunta do tej pory Kilka rozpocz tych i urwanych nagle w tk w, kilka takich kt re nie wiadomo sk d si wzi y, kilka akcji pozbawionych sensu Dialogi szczeg lnie Kamila nierzeczywiste , ludzie na codzie nie rozmawiaj ze sob w taki spos b Na plus to, e nie jest to m cz ca lektura mimo wszystko, czyta si to sprawnie i z jako takim zainteresowaniem.

  5. If you are looking for a quality horror set in a post communist country, this book just nails it And why do I highlight post communist Because horror fans got used to spooky castles, haunted houses, sinister ruins, but to create a haunted block of flats in the modern Warsaw suburb is truly an original achievement The characters in the book are somewhat flat and subject to clich the dismissed journalist must be an alcoholic, the unsuccessful artist must be prone to madness , but the dialogues flo [...]

  6. Bolo to mraziv Slu n horor s mnoh mi zobrazeniami strachu a perfektnou z pletkou Skvele remeslene nap san , v born postavy ka d jedna bola dostato ne charakteristick a svojsk Ve mi in pirat vne.

  7. Powie daje rad bo sprawnie napisana i zwyczajnie wietna warsztatowo postacie, dialogi, tempo i rytm , ale nie lubi tego p j cia w lady Kinga i bardzo si ciesz e Mi oszewski kontynuowa karier ju jako autor nienadprzyrodzonych krymina w.

  8. i gdy dotar em do t ustej kropli nieprzenikliwej nico ci, ca y klimat upad i do ko ca ksi ki si nie podni s Nie m j klimat, bo zbyt fantastyczny.

  9. 2 gwiazdki, a nie 1, ale to z mi o ci do autora, albo raczej do Teodora Szackiego D ta historia niestety mnie nie wci gn a i nie trzyma a w napi ciu troche jednak na to liczy am co do zako czenia, c , rozczarowuj ce nie przynosz ce ani ulgi a, no tak bo nie by o adnej ciekawo ci, adnego niepokoju , ani nie b d ce zaskoczeniem za posta Kamila i spos b, w jaki wyja ni a si mier jego rodzic w jak musia za ni zap aci.

  10. It s a very absorbing, interesting book I read it in less then two days When you start reading it, you just have to finish it It has quite simple plot and maybe not the best story But some books don t need to have complicated story to be nice and interesting to read I recommend it to everybody, who is looking for a nice lecture for under a blanket evening.

  11. Mi oszewski jak zwykle si gn do historii Podoba o mi si , by o do upiornie i przejmuj co Troch taka fantastyka, ale sprytnie podana Cho to czarnym dymem snuj ce si z o kojarzy mi si nie najlepiej, bo z serialem Zagubieni Nie mniej na pewno d ugo b d si ba a wsi do windy czy odebra tytu owy domofon.

  12. Mi oszewski zgrabnie gra motywem miejskiego horroru blok z przesz o ci , ka da posta ma mroczn tajemnic , kt r dzie po dniu odkrywa przed nami narrator Przejmuj co prosty j zyk, schludno i oszcz dno w s owach jest si czego ba chyba e tak jak ja czyta o si Mastertona do poduszki w wieku 14 lat i ma si immunitet na strachy w horrorach

  13. Ksi ka kt r wypar am z pami ci tak szybko, jak tylko si da o Domofon dzia a na wyobra ni doros ej osoby, na moj nastoletni dzia a a za dobrze Ksi ka mog a mnie przera a i niekoniecznie si podoba , ale dzi ki temu j zapami ta am.

  14. Ca kiem zgrabna historia grozy Ciekawi bohaterowie, uk ony w kierunku Stephena Kinga Jednego tylko nie rozumiem dlaczego ukaza o si toto w kolekcji krymina u Zreszt podobnie jest z inn ksi k Mi oszewskiego Bezcennym.

  15. Pomys na ksi k ca kiem ciekawy Czytaj c j , przychodzi mi na my l King i jego Pod Kopu Niestety momentami troch nudnawa.

  16. Ciesz si , e poznawanie Mi oszewskiego zacz am od trylogii z Szackim, a nie od debiutu Za du o science fiction jak dla mnie, cho z drugiej strony, jak na debiut, ca kiem nie le.

  17. Ksi ka wietna w swoim gatunku Przy zako czeniu przesz y mnie ciarki, pewnie za zas ug ci g ego budowania napi cia 5 5

  18. Chyba za du o Kinga Liczy am na co innego Tytu te tak sobie dobrany Ale wiem, e to dopiero pocz tki Trylogia bardziej mi si podoba a.

  19. Super horror przypominaj cy troch L nienie Kinga tylko w polskich realiach Po raz kolejny nie zawiod am sie na prozie Mi oszewskiego

  20. I was afraid to use the elevator in my block of flats for couple of days after reading this book Well written thriller without much blood It s about human behaviour that is scary.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *