READ AUDIOBOOK ☆ Draga mama - by Nada Mihelčić

Draga mama By Nada Mihelčić,

 • Title: Draga mama
 • Author: Nada Mihelčić
 • ISBN: 9789533038650
 • Page: 263
 • Format: Paperback
 • Zanimljivost romana Draga mama, ujedno i jedna od njegovih glavnih kvaliteta, proizlazi iz na ina kako Nada Mihel i vodi cjelokupnu pri u Sva su doga anja, ali i sve misli, emocije i unutarnji rascjepi prikazani iz pripovjeda ke i fokalizatorske pozicije Viktorije, odnosno Bucke, kako je, ne obaziru i se na injenicu da se mladoj djevojci to nimalo ne svi a, uporno zoveZanimljivost romana Draga mama, ujedno i jedna od njegovih glavnih kvaliteta, proizlazi iz na ina kako Nada Mihel i vodi cjelokupnu pri u Sva su doga anja, ali i sve misli, emocije i unutarnji rascjepi prikazani iz pripovjeda ke i fokalizatorske pozicije Viktorije, odnosno Bucke, kako je, ne obaziru i se na injenicu da se mladoj djevojci to nimalo ne svi a, uporno zove njezina majka Viktorijin pogled, dakako, maksimalno je subjektivan, obilje en lepezom razli itih emocija i stanja koje pro ivljava tijekom najte ih mjeseci svoga odrastanja, no isto tako on je i iznimno zreo, u irini i dubini zahvata svijeta oko sebe mo da i netipi no zreo za tinejd erku Takav fokalizator, nesumnjivo, romanu osigurava doticanje problematike koja je mnogo vi e od individualnih te ko a jedne djevojke i jedne obitelji.Rije je, naime, o vrlo suptilnom i nimalo nasilnom skidanju velova s razli itih aktualnih dru tvenih fenomena kao to su bra ne krize i neslaganja, nevjera, polo aj djeteta u situaciji kada se roditelji razvode, problematika kolstva i neadekvatnog odnosa profesor u enik, te ka ekonomska situacija i besparica, odnos prema povijesti Pogled koji Nada Mihel i otvara mladome itatelju jest pogled prema pozitivnim dru tvenim i op eljudskim vrijednostima toleranciji, uva avanju razli itosti, odupiranju pomodnosti i drugim vidovima ideolo ke ili ekonomske propagande, otvorenom umu i zdravom razumu Ipak, kada bi se morala izdvojiti jedna, glavna kvaliteta ovjeka koju njezina fikcijska proza vrednuje kao onu koja je nezaobilazna, nulta pozicija bez koje sretan ivot nije mogu , onda je to svakako sloboda sloboda od pritisaka razli itih vrsta, sloboda od nametnutih dru tvenih i osobnih uloga Sloboda od krivih vrijednosti koje nam dru tvo nerijetko name e, ba kao i mi sami, ono je temeljno to ivotu, unato svemu, mo da mo e osigurati smisao.
  Draga mama Zanimljivost romana Draga mama ujedno i jedna od njegovih glavnih kvaliteta proizlazi iz na ina kako Nada Mihel i vodi cjelokupnu pri u Sva su doga anja ali i sve misli emocije i unutarnji rascjep

  One thought on “Draga mama”

  1. Ono kada roditelji nisu uvijek u pravu, kada ljubav prerasta u nesto tamno, kada su prioriteti ono sto ce drugi misliti o nasim zivotima Knjiga za teen populaciju, no ja bih tu dodala definitivno i za roditelje Puno situacija opisanih ocima gimnazijalke na koju sam jako ponosna

  2. Predivna, predivna knjizica Nada je knjizevnica otvorenih pogleda, misli i recenica A upravo u takvim pogledima kriju se dobri ljudi, bas kao sto se u otvorenim mislima kriju dobri tekstovi iz pogovora Andrijane Kos Lajtman

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *