BEST EPUB "✓ Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye: Fethi Okyar'ın Anıları" || UNLIMITED (E-Book) ☆

Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye: Fethi Okyar'ın Anıları By Ali Fethi Okyar Osman Okyar Mehmet Seyitdanlıoğlu,

 • Title: Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye: Fethi Okyar'ın Anıları
 • Author: Ali Fethi Okyar Osman Okyar Mehmet Seyitdanlıoğlu
 • ISBN: 9789754580952
 • Page: 448
 • Format: Paperback
 • Cumhuriyet d neminin ok partili y netim yolundaki ikinci denemesine ilk elden bir bak Atat rk n yak n ve kadim dostu Okyar n k sa s ren Serbest F rka tecr besine ili kin an lar , yak n tarihimizin net bir panoramas na da iziyor Bu kitap, par a par a sahip oldu umuz pek ok bilgiyi anlaml ve derinlikli bir tabloya d n t rmemizi sa l yor ttihat ve Terakki fedaiCumhuriyet d neminin ok partili y netim yolundaki ikinci denemesine ilk elden bir bak Atat rk n yak n ve kadim dostu Okyar n k sa s ren Serbest F rka tecr besine ili kin an lar , yak n tarihimizin net bir panoramas na da iziyor Bu kitap, par a par a sahip oldu umuz pek ok bilgiyi anlaml ve derinlikli bir tabloya d n t rmemizi sa l yor ttihat ve Terakki fedailerinin d zenledi i Bab Ali bask n , Enver ile Ali Fethi ve Mustafa Kemal aras ndaki g r ayr l klar n nas l orataya kard Mustafa Kemal ile Ali Fethi ni Sofya ya diplomatik g revle atanmalar n n arkas nda neler yat yordu Malta s rg n Ali Fethi Bey i in nas l bir kazanca d n t Mustafa Kemal B y k Taarruz ncesinden Ali Fethi yi neden Londra ya el i olarak yollad Cumhuriyet in ilan n n konu uldu u 28 Ekim gecesi ankaya ya kimler davetliydi Davetli olmayanlar n tepkisi ne oldu Parti hangi olaylar zerine kapand Bunlar, kitapta cevaplanan sorulardan sadece bir k sm Ali Fethi Okyar Pirlepe 1881 stanbul 1943 Manast r dadisi ve Harp Okulu nda Mustafa Kemal le ayn d nemde okudu, 1900 de te men olarak askerlik hayat na ba lad Siyasetin hep i inde oldu, siyaset hayat pek ok kez b y k krizlerle kesi ti 1912 de Meclis Mebusan a se ildi Meclis kapat l nca askerli e d nd Genel sekreter se ildi i ttihat ve Terakki nin di er y neticilerine muhalif tutumundan dolay 1913 te Sofya ya el i atand Mustafa Kemal de askeri ate e olarak ayn yerde g revlendirildi 1917 de stanbul milletvekili olarak siyasete d nd , i i leri bakan oldu gal d neminde tutuklanarak Malta ya s rg n edildi 1921 de yurda d nd , stanbul milletvekili s fat yla B y k Millet Meclisi ne kat ld , bir y l i i leri bakanl yapt Cumhuriyet in ilan ndan sonra se ilen ilk meclis ba kan yd 1924 te ba bakan ve milli savunma bakan oldu eyh Sait syan s ras nda istifa etti ve Paris e b y kel i olarak atand 1930 da ok partili sisteme ge miye isteyen Cumhurba kan Mustafa Kemal in te vikiyle Serbest F kra y kurdu.
  Atat rk Okyar ve ok Partili T rkiye Fethi Okyar n An lar Cumhuriyet d neminin ok partili y netim yolundaki ikinci denemesine ilk elden bir bak Atat rk n yak n ve kadim dostu Okyar n k sa s ren Serbest F rka tecr besine ili kin an lar yak n tarihimizin net

  One thought on “Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye: Fethi Okyar'ın Anıları”

  1. Tarihimizin ilginc ve pek dokunulmamis bir kesitine isik tutan, Fethi Okyar in anilarini detaylandiran ve onun uzerine analiz yapan okunmaya deger bir kitap Gunumuze de isik tutan, yarim yamalak demokrasimizi anlamamiza yardim eden bir yani da var.

  2. Tarihsel a dan ok de erli bir kitap Yap lan hatalar n, hala yap l yor olmas , bu tarihi ne kadar az bildi imizi g steriyor Bence herkesin en az bir kere okumas gerekenlerden.

  3. Hat ratlar, tarafl da olsa, bir devri ya ama ve o devrin ahsiyetlerini tan ma a s ndan ok de erliler Resmi tarihin zerini rtt o zamanlara ait baz detaylar merak edenlere

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *