[PDF] ↠ Pan-İslamcının Macera Kılavuzu: Davutoğlu Ne Diyor, Bir Şey Diyor Mu? | BY ↠ Ümit Kıvanç

Pan-İslamcının Macera Kılavuzu: Davutoğlu Ne Diyor, Bir Şey Diyor Mu? By Ümit Kıvanç,

 • Title: Pan-İslamcının Macera Kılavuzu: Davutoğlu Ne Diyor, Bir Şey Diyor Mu?
 • Author: Ümit Kıvanç
 • ISBN: 9789755160634
 • Page: 417
 • Format: Paperback
 • Ahmet Davuto lu, slami muhafazakar muhitin y ld z akademisyeni olarak bilindi uzun y llar Sonra bilge bir D i leri dan man olarak sahne arkas na geldi, ard ndan bizzat D i leri Bakan olarak mikrofon n ne kt derken, Ba bakan oldu imdi, T rkiye ye bir ufuk g steriyor, fere kacak ordulara okunacakm gibi hamasetle, kar s na al p konu abilse ikna edeAhmet Davuto lu, slami muhafazakar muhitin y ld z akademisyeni olarak bilindi uzun y llar Sonra bilge bir D i leri dan man olarak sahne arkas na geldi, ard ndan bizzat D i leri Bakan olarak mikrofon n ne kt derken, Ba bakan oldu imdi, T rkiye ye bir ufuk g steriyor, fere kacak ordulara okunacakm gibi hamasetle, kar s na al p konu abilse ikna edemeyece i kimse olamazm gibi abart l bir zg venle, itiraz edene k r laca , k sece i, ok k zaca izlenimi uyand ran bir tutkuyla, 100 200 y l ncesine do ru son s rat yol alan bir kervan n en n nde, g s n r zgara a m gibi co kuyla mit K van n tasvir etti i gibi.Osmanl romantizmiyle, Pan sl mist milliyet ili i kanatland ran tehlikeli bir jeopolitikan n ufku bu mit K van , Davuto lu nun onlarca bask yapm Stratejik Derinlik kitab n n derinlerine inerek, s n r tan mayan emperyal hakimiyet fantezisine dikkatimizi ekiyor Afroavrasya l e inde, yani Asya dan Avrupa ya ve Afrika ya yay lan bir h kimiyet iddias n , ezeli bir misyonla me rula t ran bir s ylemle kar kar ya oldu umuzu g steriyor Belki bu vizyonun hedeflerinden, i eri inden daha da nemlisi, jeopolitika kavram n saran zihniyet rg s d r Y zlerce y ll k tarihsel s re lerden de i mez din mill znelerin de i mez f tratlar ndan ba ka bir ey anlamayan, insan topluluklar n satran tahtas ndaki piyonlar misali g ren, somut bilgiyi bo verip her eyi iri k y m strateji genellemeleriyle a klad n sanan bir zihniyet Entelekt el g r n ml bir hamaset anlat s Bir s zde bilimElinizdeki kitap, Davuto lu nun sayg n temsilcilerinden oldu u bir toplum d nya insan g r n anlamak i in k k bir rehber asl nda.
  Pan slamc n n Macera K lavuzu Davuto lu Ne Diyor Bir ey Diyor Mu Ahmet Davuto lu slami muhafazakar muhitin y ld z akademisyeni olarak bilindi uzun y llar Sonra bilge bir D i leri dan man olarak sahne arkas na geldi ard ndan bizzat D i leri Bakan olarak mikrofon n

  One thought on “Pan-İslamcının Macera Kılavuzu: Davutoğlu Ne Diyor, Bir Şey Diyor Mu?”

  1. ok daha erken yap lm olmas gereken bir al man n ge de olsa olduk a detayl olarak yap lm , bitirilmi i Davuto lu nun bug nk nden ok daha usturuplu, al akg n ll oldu u d nemde bile nas l bir zihinsel k lt rel arkaplan oldu una dair olduk a doyurucu ve rpertici tespitlerle dolu Ba nda akademisyen titri olan birinin bu denli ipe sapa gelmez eyleri olduk a uzun bir kitap halinde piyasaya sunabilmi olmas da, T rkiye de ya ad na kretmesi i in say s giderek artan sebeplerden biri daha diye d n yorum.Maa [...]

  2. Bir akademisyenin hayal d nyas olarak okundu unda zarars z gibi g r nsede, siyasi iktidar n sahibi bir ba bakan n eseri olarak kitab n diliyle s ylersek tehlikeli bir siyasi program olarak g r nmektedir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *