[KINDLE] À Free Read ✓ Feminizm Kendi Arasında : by Aksu Bora ✓

Feminizm Kendi Arasında By Aksu Bora,

 • Title: Feminizm Kendi Arasında
 • Author: Aksu Bora
 • ISBN: 9786056189562
 • Page: 108
 • Format: None
 • Bu kitap suya yaz yaz yoruz duygusunu ne kadar giderir, bilmiyorum Ama bildi im ve en karamsar zamanlar mda kendime hat rlatt m bir ey var Yap p ettiklerimiz hep birilerine dokunuyor, bizi de i tiriyor, hayat de i tiriyor Genellikle yapamad klar m z , eksik b rakt klar m z , yanl lar m z g rmeye yatk n z Sadece birbirimizin de il, kendimizin de Bana yle geliBu kitap suya yaz yaz yoruz duygusunu ne kadar giderir, bilmiyorum Ama bildi im ve en karamsar zamanlar mda kendime hat rlatt m bir ey var Yap p ettiklerimiz hep birilerine dokunuyor, bizi de i tiriyor, hayat de i tiriyor Genellikle yapamad klar m z , eksik b rakt klar m z , yanl lar m z g rmeye yatk n z Sadece birbirimizin de il, kendimizin de Bana yle geliyor ki, bazen durup her eye ra men yapabildiklerimizi g rmek, de erini bilmek, kendimizi kutlamak da en az ele tiri ve zele tiri kadar nemli Umar m ele tiri kadar de er bilme ve takdir de feminist hareketin gelene i haline gelir birbirimizi yaralamak, k t r mle tirmek yerine yaralar m z sa altmay , birbirimizi teselli etmeyi, sevmeyi ve be enmeyi becerebiliriz Bunu yapabildi imizde nas l g lenece imizi, yapabilirli imizin nas l artaca n hayal etmek, yola devam etmeyi kolayla t r yor Arka Kapak
  Feminizm Kendi Aras nda Bu kitap suya yaz yaz yoruz duygusunu ne kadar giderir bilmiyorum Ama bildi im ve en karamsar zamanlar mda kendime hat rlatt m bir ey var Yap p ettiklerimiz hep birilerine dokunuyor bizi de i tiriyo

  One thought on “Feminizm Kendi Arasında”

  1. aksu bora n n feminizm ve feminist harekete dair tart malar olan son y llarda yazd yaz lar ndan olu an ahane kitab kad nl k ve tarihi, kad n n temsili ve feminizme ili kin bilgisi, yorumlar ile kad n al malar ve toplumsal cinsiyet e itli i zerine al anlar i in yararl fikirler verece i kesin.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *