[☆ Burve || ✓ PDF Read by ☆ Jānis Mauliņš Andra Otto]

Burve By Jānis Mauliņš Andra Otto,

 • Title: Burve
 • Author: Jānis Mauliņš Andra Otto
 • ISBN: 9789984827636
 • Page: 127
 • Format: Paperback
 • J a Mauli a p d jais rom ns Rakstnieka interese par zin tnes sasniegumiem un mekl jumiem, spo iem atradumiem materializ jusies aizraut g , int m m las st st Tur gu uz m ju no ierast dz ves ritma izsit sievas n ve Un vi nolemj ziedot naudu zin tnei, laboratorijai, kura p ta ietami nelo iskus n ves gad jumus Vi a starpnieks un draugs ir d ls Abiem v rie iem j pJ a Mauli a p d jais rom ns Rakstnieka interese par zin tnes sasniegumiem un mekl jumiem, spo iem atradumiem materializ jusies aizraut g , int m m las st st Tur gu uz m ju no ierast dz ves ritma izsit sievas n ve Un vi nolemj ziedot naudu zin tnei, laboratorijai, kura p ta ietami nelo iskus n ves gad jumus Vi a starpnieks un draugs ir d ls Abiem v rie iem j piedz vo sastap an s ar m lest bas b t bu patieso burv bu Sievieti burvi ar zin tnieci.
  Burve J a Mauli a p d jais rom ns Rakstnieka interese par zin tnes sasniegumiem un mekl jumiem spo iem atradumiem materializ jusies aizraut g int m m las st st Tur gu uz m ju no ierast dz ves ritma izsit

  One thought on “Burve”

  1. Lab kais Lata Rom ns, kuru es esmu las jusi Varo i var ja b t nedaudz dz vel g ki un si ets spraig ks, tom r nekur citur piesieties nevaru Noteikti darba d izlas u v l k du Mauri a darbu 5 5

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *