BEST E-Book "ã AKP - Cemaat: Çatışmadan Çöküşe" || UNLIMITED (E-Book) ✓

AKP - Cemaat: Çatışmadan Çöküşe By Mustafa Sönmez,

 • Title: AKP - Cemaat: Çatışmadan Çöküşe
 • Author: Mustafa Sönmez
 • ISBN: 9786055513863
 • Page: 496
 • Format: Paperback
 • 2013, yak n tarihimize bir k r lma y l olarak ge ecek Hem siyasi hem ekonomik ve k lt rel anlamda 2002 de iktidara gelen AKP Cemaat koalisyonu, 2007 ve 2011 se imlerinden de oylar n art rarak kt Buna Recep Tayyip Erdo an n, rakl k kalfal k ustal k d nemi yak t rmas n yapt lar, pek de be endiler bu metaforu Oysa akl selimle olaylara bakanlar, bir ok eyin pam2013, yak n tarihimize bir k r lma y l olarak ge ecek Hem siyasi hem ekonomik ve k lt rel anlamda 2002 de iktidara gelen AKP Cemaat koalisyonu, 2007 ve 2011 se imlerinden de oylar n art rarak kt Buna Recep Tayyip Erdo an n, rakl k kalfal k ustal k d nemi yak t rmas n yapt lar, pek de be endiler bu metaforu Oysa akl selimle olaylara bakanlar, bir ok eyin pamuk ipli ine ba l oldu unu, rejimdeki i ten i e r meyi, kemik erimesine u ram koflu u g rebiliyorlard.Sonun ba lang c i in ok beklemek gerekmedi Usta n n iktidar , d payandalar ndan dirsek g rmeye ba lad 2012 ba nda kadim ortaklar, AKP ile FG Cemaati k yas ya bir kavgaya giri tiler Ekonomi i ten i e k yordu, b t n mucize savlar na kar n Ve sokak hareketleniyordu zellikle her 1 May s ta , yakla makta olan Gezi ayaklanmas n n ayak sesleri duyuluyordu Otoriter rejim ile hesab olan her s n ftan , her kimlikten, her renkten muhalif daha ok sokaklara k yordu Hem de rejimin gazl ,coplu, tazyikli sulu polis vah etinden y lmadan ni , May s 2013 ile birlikte ba lad Gezi ayaklanmas fitili ate ledi RTE ye anz man da tt ran, kimya bozduran bu ayaklanma, sonun ba lang c i in i aret fi e iydi rp n , ayak s r me bo una, gitme zaman gelmi tir Mustafa S nmez, AKP iktidar ndaki bu yar lma s recini 1970 li y llardan itibaren ele al rken, yak n d nemi de ad m ad m mercek alt na al yor Yazar bu s reci, Sonun ba lang c , D deste in k , Gezi direni i travmas , AKP Cemaat s rt mesi ve Yolsuzluk zerinden sava ba l klar alt nda incelemi.S reci yak ndan izlemek isteyenlere
  AKP Cemaat at madan k e yak n tarihimize bir k r lma y l olarak ge ecek Hem siyasi hem ekonomik ve k lt rel anlamda de iktidara gelen AKP Cemaat koalisyonu ve se imlerinden de oylar n art rarak kt Buna

  One thought on “AKP - Cemaat: Çatışmadan Çöküşe”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *