DOWNLOAD KINDLE ↠ Lasharela: A Georgian Chronicle Of The 13th Century - by Grigol Abashidze

Lasharela: A Georgian Chronicle Of The 13th Century By Grigol Abashidze,

 • Title: Lasharela: A Georgian Chronicle Of The 13th Century
 • Author: Grigol Abashidze
 • ISBN: 9780714718033
 • Page: 296
 • Format: Hardcover
 • Syn kr lowej Tamar Kronika gruzi ska z XIII w to pierwsza cz dylogii historycznej druga jej cz , pt D uga noc , ukaza a si w Polsce w 1974 r stanowi ca swoisty prolog do d ugiej nocy najazdu Mongo w una bliskich po ar w rzuca z owieszcze odblaski na losy bohater w powie ci Kronik Grigo a Abaszydze cechuje wnikliwo i szeroka skala spojrzenia wyni Syn kr lowej Tamar Kronika gruzi ska z XIII w to pierwsza cz dylogii historycznej druga jej cz , pt D uga noc , ukaza a si w Polsce w 1974 r stanowi ca swoisty prolog do d ugiej nocy najazdu Mongo w una bliskich po ar w rzuca z owieszcze odblaski na losy bohater w powie ci Kronik Grigo a Abaszydze cechuje wnikliwo i szeroka skala spojrzenia wynik dok adnej znajomo ci z o onej i trudnej historii Gruzji.Powie historyczna gruzi skiego prozaika Grigo a Abaszydze Syn kr lowej Tamar Kronika gruzi ska z XIII w oparta jest na bogatym i ma o znanym materiale Jej trzon to tragiczny konflikt kr la z narodem w okresie, kiedy okrucie stwo feuda w osi gn o swoje apogeum, lud za y iluzoryczn nadziej na przywr cenie sprawiedliwo ci By a to ko cowa faza gruzi skiego Odrodzenia, w kt rej poezja i sztuka prze ywa y ostatni wzlot.
  Lasharela A Georgian Chronicle Of The th Century Syn kr lowej Tamar Kronika gruzi ska z XIII w to pierwsza cz dylogii historycznej druga jej cz pt D uga noc ukaza a si w Polsce w r stanowi ca swoisty prolog do d ugiej nocy najazdu Mongo w u

  One thought on “Lasharela: A Georgian Chronicle Of The 13th Century”

  1. This is a novel that tells the story of Georgian King Giorgi IV Lasha He ruled Georgia from 1213 to 1223 AD.He is mainly remembered for one thing, wonderfully described in this novel he fell deeply in love with a married woman and against all common senses, took her from her husband Not much is known about this woman except that it is said that she was of low birth and married But the fact is that while living with the King, she gave a birth to a son who later will rule Georgia during Mongol per [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *