UNLIMITED AUDIOBOOK ✓ Erezija - by Gintaras Grajauskas

Erezija By Gintaras Grajauskas,

 • Title: Erezija
 • Author: Gintaras Grajauskas
 • ISBN: 9955584726
 • Page: 317
 • Format: Hardcover
 • Gintaras Grajauskas, inomas poetas ir publicistas, keturi poezijos knyg autorius, para pirm j roman Erezija Romane persipina trys skirtingos siu etin s linijos Pirmojoje pristatomas realiai egzistav s asmuo garsus XV a m stytojas, Huso bi iulis ir bendra ygis Jeronimas Prahi kis bei jo apsilankymas Lietuvoje Antroji linija paremta m s dien realijomis, turiGintaras Grajauskas, inomas poetas ir publicistas, keturi poezijos knyg autorius, para pirm j roman Erezija Romane persipina trys skirtingos siu etin s linijos Pirmojoje pristatomas realiai egzistav s asmuo garsus XV a m stytojas, Huso bi iulis ir bendra ygis Jeronimas Prahi kis bei jo apsilankymas Lietuvoje Antroji linija paremta m s dien realijomis, turi autoironi k biografini motyv Tre ioji fiktyvi lietuvi tautos kilm s istorija, perkonstruotas neoromantinis mitas Visos trys linijos romano pabaigoje susitinka Knyga pasi ymi tempta siu eto raida, sodriu pasakojimo stiliumi.
  Erezija Gintaras Grajauskas inomas poetas ir publicistas keturi poezijos knyg autorius para pirm j roman Erezija Romane persipina trys skirtingos siu etin s linijos Pirmojoje pristatomas realiai egzistav s

  One thought on “Erezija”

  1. Nagi perskai iau Ir Gaivali ka.Puikus grajauski kai perdarytas lietuvi kilm s mitas su visomis Egl mis, Versm mis, bei dievyb mis, genialiai realisti ki XV am iaus emai i apra ymai bei sijaut savo vaidmen i laik samdomieji udikai Taipogi gaiviai nuteikian ios, karts nuo karto su m uojan ios netik tos sentencijos, lydimos skaitan iojo ypsnio gi i ties, Grajauskai, tu ia maik iai, bet teisingai Atrodyt , lyg ir nieko blogo viskas kaip visuomet, viskas tvarkoj Netgi lyg ir gera visai Kol staiga ats [...]

  2. Dz v g un nu oti rota g valod sacer ts st sts par m sdienu rakstnieku, las t ju un filologu, vair ki no kuriem, iesp jams, ir pas t juma slepkavas, k ar par k du v ru, kur 15 gadsimt dzi i purv mekl litu u gara b t bu un dz ves j gu ecer gi joki, t da k postmoderna anti ne varo a izj ta ar pazaud t bas un no lojam bas s p m, negaid ta lirisma br i, bezcer gas ilgas Saprast.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *