[E-Book] ↠ Unlimited ☆ Acı Deniz : by Fatma Karabıyık Barbarosoğlu ß

Acı Deniz By Fatma Karabıyık Barbarosoğlu,

 • Title: Acı Deniz
 • Author: Fatma Karabıyık Barbarosoğlu
 • ISBN: -
 • Page: 121
 • Format: None
 • Ayn zamanda sosyoloji doktoru olan yazar, ihtimal ki bu disiplinden gelen bir bak a s n n da sahibi olarak, temelde modernle me s recinin h rpalad de erleri tevar s etmeye aday bir insana y neliyor Y neliyor ve elinde ac kal yor Yazma, dahas okuma eyleminin irdelenmesi, tasavvuf terminolojinin g ndelik hayat sahnelerinde kullan m denemeleri, do rudan tasavvufAyn zamanda sosyoloji doktoru olan yazar, ihtimal ki bu disiplinden gelen bir bak a s n n da sahibi olarak, temelde modernle me s recinin h rpalad de erleri tevar s etmeye aday bir insana y neliyor Y neliyor ve elinde ac kal yor Yazma, dahas okuma eyleminin irdelenmesi, tasavvuf terminolojinin g ndelik hayat sahnelerinde kullan m denemeleri, do rudan tasavvuf mahiyette k lan zor ve h rpalay c yolculuklar, bir noktaya kadar kad n ve d nyas Karab y k Barbaroso lu nun zerinde srar etti i problemler Ac Deniz, giderek daralan, kirlenen ve ikinci yar s iddetle ihmale u ram bir d nyada iyi ve g zeli d nmeye hakk m z oldu unu h z nl , hem de ok h z nl bir dille hat rlat rken, tercihini gelenekten yana koyuyor Ho geldin Ac Deniz Yazar n o g zel c mlesiyle, baht n z a k olsun ey kitaplar.
  Ac Deniz Ayn zamanda sosyoloji doktoru olan yazar ihtimal ki bu disiplinden gelen bir bak a s n n da sahibi olarak temelde modernle me s recinin h rpalad de erleri tevar s etmeye aday bir insana y neliyor Y

  One thought on “Acı Deniz”

  1. Yazar n ilk kitaplar ndan inde g zel hik yeler bar nd r yor al nan Hik ye ve Kitap Kurdu nu ayr ca be endim 63yfadan Delikanl hi istifini bozmadan konu mas na devam etti Kendinizi kitaplara a mad ysan z onlardan size bir ses gelmez G nl n z n kap s nda kal r b t n sesler O sese kapal ysa y re iniz, kendinizi aramaya kmam s n zd r Kendini aramayan insana sat rlar ne verebilir Siz kendinizi aramaya kmad ysan z e er, sat rlarda ve sat r aralar nda olu unuzu yakalayamazs n z.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *