[☆ Psikopat || ↠ PDF Download by ✓ John Smith Melek Golden]

Psikopat By John Smith Melek Golden,

 • Title: Psikopat
 • Author: John Smith Melek Golden
 • ISBN: -
 • Page: 369
 • Format: Paperback
 • SEN LD RECE M ZAMANI B L YORUMK SEN NE ZAMAN LECE N MERAK ED YOR MUSUN Her zaman pe inizde olaca m Balay i in geldikleri otelin odas nda bu notu g ren Mia ve Darian deh ete d m lerdi ve notun kimden geldi ini biliyorlard Darian n cani ruhlu, kad nlara zevk i in tecav z edip, onlar i kence yaparak ld ren psikopat ve katil babas Rob du bu mesaj yazanSEN LD RECE M ZAMANI B L YORUMK SEN NE ZAMAN LECE N MERAK ED YOR MUSUN Her zaman pe inizde olaca m Balay i in geldikleri otelin odas nda bu notu g ren Mia ve Darian deh ete d m lerdi ve notun kimden geldi ini biliyorlard Darian n cani ruhlu, kad nlara zevk i in tecav z edip, onlar i kence yaparak ld ren psikopat ve katil babas Rob du bu mesaj yazanRob y llarca kar s n ve Darian d vm , i kence etmi ve hayat onlara zehir etmi ti Darian tam mutlulu u buldu unu d nd bir anda kar s na nefret etti i sadist babas Rob tekrar km t Babas tarihin imdiye kadar g rd en vah i seri katillerden biriydi Rob o lundan ne istiyordu ve ona neden ac ektiriyordu Darian ve Mia y ld rmek isteyen bu psikopat ruhlu baba, bu amac na ula abilecek miydi Bu g z d nm seri katil cinayetlerini nas l bu kadar m kemmellikle ve yakalanmadan i leyebiliyordu Hem Amerikan hem de ngiliz polisi bu psikopat n i ledi i cinayetleri ve tecav zleri ortaya kar p Rob u etkisiz hale getirebilecek mi, yoksa Rob yakalanmadan insanlar ld rmeye devam edecek miydi Bu s ra d gerilim roman n elinizden b rakamadan bir rp da bitireceksiniz Aksiyon ve gerilim edebiyat n seven okurlar n haf zalar ndan kolay kolay kmayacak de erli bir eser
  Psikopat SEN LD RECE M ZAMANI B L YORUMK SEN NE ZAMAN LECE N MERAK ED YOR MUSUN Her zaman pe inizde olaca m Balay i in geldikleri otelin odas nda bu notu g ren Mia ve Darian deh ete d m lerdi ve notun kimden g

  One thought on “Psikopat”

  1. evirisinden midir, zg n h linden midir bilmem, b yle s k c bir anlat ma zor denk gelinir Ele tirmeye kitab n arkas ndaki a klaman n koca kitab n sadece son iki sayfas n i aret etmesinden mi ba lamal , yoksa kitab n temel konusunu olu turan gen k z m z n ve o lumuzun birbirini s rekli cinsel anlamda arzulamalar n n aras ndan katil yk s n bulmaya al maktan m , bilemiyorum evrilmeyi hakeden onca kitap varken, tek heyecan n n ergenlerin cinsel arzusu oldu u ucuz katil yk lerini evirmek ve basmak, ya [...]

  2. Yabanc lar n bir deyimi var Don t judge a book by it s cover ,kitab kapa na bakarak yarg lama,bizde daha ok ki iyi d g r n ne bakarak de erlendirmemek gerek diye kullan l r.Bu bir kenara dursun ben kitab daha ok Olas l ks z tarz nda bir kitap olarak hayal etti im i in alm t m.Bilirsiniz son zamanlarda Akl ndan Bir Say Tut gibi bir s r beyaz kapakl kitaplar k yor ve ben daha ok methini duydum bunlar n,gelgelelim Psikopat bu klasmana girmeyi hak ediyor mu Kesinlikle hay r.Ben kitab n arka kapa nda [...]

  3. Kitab n yar s ndan fazlas na ait bir b l m n ba rol olan 2 karakter aras nda ki ili kiye ayr lm olmas beni fazlas ile zd ok mitlenerek ba lad m bir kitab n bu ekilde s k c olu u beni zd maalesef Kitab n arka y z nde ki yazan c mleler sizi kand rmaya tamamen uygun Fakat yerlerin dibine vurulacak bir kitap oldu unu da d nm yorum.

  4. ok muazzam bir kitap de il ve g z kara kanl bir psikopat ta yok ortal kta asl na bakarsak ok g zel bir a k hikayesi Kitab n ad na bakarak ok psikopat arad m ama san r m bu psikopat ikinci kitapta ortaya kar diye tahmin ediyorum kitab n son s z PE N ZDE M den bu kitab n ikincisi kaca hissini verdi bana anlat m olarak pek be enmedim ama ok muhte em ve f rt nal bir a k var kitap ta okunmas iyi olur ama okumnasada ok ey kaybedilmez

  5. kapa ve arkas ndaki yaz n n sizi tuza a d rmesine izin vermeyin hayat mda okudu um en gereksiz kitaplardan biriydi Karakterlerden nefret ettim Zaten yar s ask kitab gibi erisinde gereksizce ana karakterlerin birbirini yiyi lerini okuyorsunuz Ben kitab a k as polisiye bekliyordum Uzun laf n k sas kimseye nermiyorum.

  6. Bu nas l bir kitapt r arkada Kitab n ad ndaki psikopat g rmek m mk n de il Psikopatl k abartacak hi bi ey yok Her ey havada kal yor, kurgu felaket tesi Ortaokul rencisi bundan daha iyi kitap yazar Zamana yaz k.

  7. kitab n yar s p c k muhabbetinde d n yor di er yar s da bo bo ama bildi in bo sayfa yani, yaz falan yok ilk defa bu kadar sa ma sapan bir kitap okudum adam kendi dilinde yay nlatmay ba arm bir de ba ka dillere evrilmi yay n evinin hi mi adam gibi edit r tayfas yok

  8. Hayat mda okudu um en k t kitapt diyebilirim Anlat m , karakterler ve olay rg s o kadar mant ks z ve kli eydi ki biri nas l b yle bir kitap yazabilir diye uzun s re d nd m.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *