DOWNLOAD BOOK ↠ Kuştimur Kahvehanesi - by Naguib Mahfouz Utku Umut Bulsun Necib Mahfuz

Kuştimur Kahvehanesi By Naguib Mahfouz Utku Umut Bulsun Necib Mahfuz,

 • Title: Kuştimur Kahvehanesi
 • Author: Naguib Mahfouz Utku Umut Bulsun Necib Mahfuz
 • ISBN: 9786055340513
 • Page: 373
 • Format: Paperback
 • Yirminci y zy l n ortalar nda, Kahire nin kalbur st semtlerinden Abbasiye de birlikte b y yen be arkada ve dostluklar na y llar boyu tan kl k eden, vazge ilmez bulu ma yerleri olan kahvehane.Ge ip giden zaman n an lar yla ve etraflar n saran, s rekli geli en bir kentin renkleriyle bezeli bir masal.B y k de i imler ya ayan M s r toplumunda, arkada lardan her birinin kenYirminci y zy l n ortalar nda, Kahire nin kalbur st semtlerinden Abbasiye de birlikte b y yen be arkada ve dostluklar na y llar boyu tan kl k eden, vazge ilmez bulu ma yerleri olan kahvehane.Ge ip giden zaman n an lar yla ve etraflar n saran, s rekli geli en bir kentin renkleriyle bezeli bir masal.B y k de i imler ya ayan M s r toplumunda, arkada lardan her birinin kendi yolunda akan hayatlar , bu kahvehanede s n lacak g venli bir liman bulur Do u tan i adam olan Sad k, babas n n arzusunun aksine doktorlu u se meyip edebiyat yollar nda y r yen Tahir, zevk insan Hamada, eylem adam smail ve geri planda kalan be inci arkada anlat c.Kahvehane bulu ma yerleri olsa da aralar ndaki ba lar onun tesine uzan r A klar , evlilikleri, bo anmalar , ocuklar , torunlar ve kariyerleriyle bu be arkada n birbirinden farkl hayatlar , b t n olanlara ra men de i meyen bu kahvehanede birle ir kinci D nya Sava ndaki bombard manlardan 23 Temmuz 1952 darbesine, zg r Subaylar hareketinden Bat ya a lan M s r ekonomisinin 1980 lerde ge irdi i alkant lara kadar a da M s r n tarihini belirleyen pek ok siyasi ve tarihi olay, Necip Mahfuz un usta kaleminde kimi ba ar larla dolu, kimisi h sranla yo rulu bu ya amlar n arka plan na d n yor Necib Mahfuz un l m nden nce tamamlad son roman olan Ku timur Kahvehanesi, temelleri ocuklukta at lan bir dostlu un zaman n al p g t rd klerine kar direni inin simgesi gibi.
  Ku timur Kahvehanesi Yirminci y zy l n ortalar nda Kahire nin kalbur st semtlerinden Abbasiye de birlikte b y yen be arkada ve dostluklar na y llar boyu tan kl k eden vazge ilmez bulu ma yerleri olan kahvehane Ge ip gid

  One thought on “Kuştimur Kahvehanesi”

  1. Simplicity is the secret of the beauty when the work is easy and fluent you get amalgamated easily and feel sad when u finish it, of course it was an interesting book.Mahfouz is the king of eloquent Arabic language without any complexityor sophistication He has narrated a traditional story about some close friends, a friendship story that when you read it you would like to live in ananalogous one I always see Mahfouz as the best one in describing the Egyptian society He presented in this short n [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *