UNLIMITED KINDLE ☆ Čas hrdinov - by Alexandra Pavelková Martin Králik Juraj Červenák Lucia Droppová Marek Eliáš Dušan D. Fabian Lívia Hlavačková Marja Holecyová

Čas hrdinov By Alexandra Pavelková Martin Králik Juraj Červenák Lucia Droppová Marek Eliáš Dušan D. Fabian Lívia Hlavačková Marja Holecyová,

 • Title: Čas hrdinov
 • Author: Alexandra Pavelková Martin Králik Juraj Červenák Lucia Droppová Marek Eliáš Dušan D. Fabian Lívia Hlavačková Marja Holecyová
 • ISBN: 9788089341382
 • Page: 159
 • Format: Hardcover
 • V prvom reprezentat vnom v bere slovenskej fantasy o vaj prad vne aj modern m ty Besi, star bohovia, ernok a n ci, dokonca i sama Smr bud spolo ne s vami putova po stop ch hrdinov minulosti i s asnosti.
  as hrdinov V prvom reprezentat vnom v bere slovenskej fantasy o vaj prad vne aj modern m ty Besi star bohovia ernok a n ci dokonca i sama Smr bud spolo ne s vami putova po stop ch hrdinov minulosti i s asnost

  One thought on “Čas hrdinov”

  1. Let s be open, some stories are weaker some are stronger therefore I think 4 stars is good decision as this compilation brings the best of Slovak Fantasy writes of these days And I can say that tho I m not fan of short stories, some sticked with me for longer time with thought d what happened next which is for me sign of great story.Definetely great intro book to writers and possibility to choose whose style you might like and whose books you will pick up next time in shop or library.

  2. presnej ie by bolo 3,5 5 lebo tak mi to vych dza, ke si spo tam jednotliv hodnotenia poviedok ale m m z sadu, e v tak chto pr padoch zaokr h ujem smerom nadol.Vierozvestcovia, Juraj erven k 4 5 klasicky v born ak n Roganovka C tim sa trochu previnilo, lebo tento nazvime to sub ner tam kde sa len sekaj me mi a te potoky krvi , by mal s mimo moje ch panie, napriek tomu si ho v erven kovom podan nesmierne u vam.Stredne ve k modr vt ik, Zuska Sto ick 5 5 krut , ale v borne vystihnut a jednoducho ma [...]

  3. as hrdinov antol gia slovenskej fantastiky od Martina Kr lika a Alexandry Pavelkovej Dvaja Goryvladovia a Metod vyrazili proti Avarom Ozarak sa bleskovo spam tal, prekro il bezvl dneho Kon tant na a vihol ab ou Metod ju zrazil na bok spathionom, ktor zvieral v oboch ruk ch Avarovi sa roz rili o i to k silu od gr ckeho p nbo k ra ne akal Nabral v ak rovnov hu a znovu za to il.Alebo sa o to aspo pok sil Uprostred pohybu akoby sa potkol a s kliatbou spadol dopredu Metod pohotovo vihol me om Juraj e [...]

  4. Pre tal som len poviedku od ura erven ka P ila sa mi, bolo to oddychov tanie Len jedin koda e to bolo tak rozl enie sa s Roganom No asi to bol aj autorov z mer.

  5. Nieko ko poviedok od r znych autorov slovenskej fantasy.Za na to r chlo uro erven k v m s Roganom ni nedaruje a nenech v s vyd chnu Jeho fantasy tvorbu prakticky nepozn m, ale ak mala by toto n vnada zabr si aj do inej tvorby ako je jeho historick detekt vka, tak to vy lo 4 5.Zuska Sto ick ma ned vno zaujala poviedkou od trkovca sn som si ju s nik m nepom lila , modr vt ik v ak nebol celkom moja lka k vy, ale ako r chla jednohubka m e by 3 5.Jaroslav Lupe ka so svoj m Dairom bol takou klasikou N [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *