BEST E-Book "↠ Froidistiškai marksistiniai ir konservatoriškai anarchistiniai skrydžiai ant kušetės virš gegutės lizdu virstančio pasaulio" || READ (Zip) Ï

Froidistiškai marksistiniai ir konservatoriškai anarchistiniai skrydžiai ant kušetės virš gegutės lizdu virstančio pasaulio By Raimundas Milašiūnas Vilis Normanas,

 • Title: Froidistiškai marksistiniai ir konservatoriškai anarchistiniai skrydžiai ant kušetės virš gegutės lizdu virstančio pasaulio
 • Author: Raimundas Milašiūnas Vilis Normanas
 • ISBN: 9785415022441
 • Page: 178
 • Format: Paperback
 • Knyga dialogas dviej , i principo skirting , bet tuo pa iu labai pana i moni pokalbis Jis skirtas tiems, kas abejoja, ie ko, nebijo rizikuoti ir atrasti Tai viena i originaliausi kada nors lietuvi kai para yt knyg Manote perdedu Ne B siu dar tiesesnis ita knyga neturi analog Vilis Normanas Lengviau b t pasakyti, kam i knyga n ra skirta O neskirta j Knyga dialogas dviej , i principo skirting , bet tuo pa iu labai pana i moni pokalbis Jis skirtas tiems, kas abejoja, ie ko, nebijo rizikuoti ir atrasti Tai viena i originaliausi kada nors lietuvi kai para yt knyg Manote perdedu Ne B siu dar tiesesnis ita knyga neturi analog Vilis Normanas Lengviau b t pasakyti, kam i knyga n ra skirta O neskirta ji tiems, kurie visk apie visk ino ir i mano, ir d l to labai greitai nuvertina kitaip m stan ius ar jau ian ius Tai konservatyvaus psichoanalitiko ir radikalaus urnalisto ra ytojo pokalbis apie gyvenim pasaulyje, kuriame vis ma iau vietos lieka protui ir jausmams Mes nepretenduojame pateikti mokslini ties , bet kalbame labai asmeni kai, diskutuojame, kartais a triai, kartais atlaid iai Vis d lto, matome, kad net ir labai skirting pa i r ir patirties mon s gali atrasti ta k , kurie labiau suartina, nei skiria Raimundas Mila i nas
  Froidisti kai marksistiniai ir konservatori kai anarchistiniai skryd iai ant ku et s vir gegut s lizdu virstan io pasaulio Knyga dialogas dviej i principo skirting bet tuo pa iu labai pana i moni pokalbis Jis skirtas tiems kas abejoja ie ko nebijo rizikuoti ir atrasti Tai viena i originaliausi kada nors lietuvi kai

  One thought on “Froidistiškai marksistiniai ir konservatoriškai anarchistiniai skrydžiai ant kušetės virš gegutės lizdu virstančio pasaulio”

  1. Duodu 4 vaig des ne d l to, kad tai gera knyga.Knyga labai vidutini ka, bet id ja puiki Ne inau kito pana aus bandymo gra iai gin ytis esminiais gyvenimo klausimais.Filosofin s diskusijos da nai tamoa priekabiavimu prie od i ar nuomoni apsikeitimo ritualu, bet iai knygai tarsi ir pavyko pakilti vir to Vilis Normanas atstovauja jauno frustruoto ir nesuprasto kairiojo radikalo pozicij , Raimondas Mila i nas u ima t vi k pozicij pagr stai gin ijasi su juo ir apramina Neramaus ir ramaus moni pokalbi [...]

  2. Knyga apie visk ir apie niek , dviej moni atas Prad ioje jie net nelabai susikalba, Vilis Normanas daugiausia klausin ja ir nepalaiko dialogo, bet toliau knygoje atsirado dialogas ir tarpusavio supratimas Kai kuriose vietose net atrodo, kad kuris nors ne tai, kad nesupranta, bet specialiai apsimeta, kad nesupranta pa nekovo, nes taip patogiau Pateikia savo ties apie pasaul ir kur abu sutaria ten yra taip ir ne kitaip Brandus mogus yra toks ir ne kitoks, dvasin s vertyb s niekam ne domios o kas a [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *