BEST MOBI "↠ Aynalı Barikatlar" || READ (AZW) Ð

Aynalı Barikatlar By Murat Menteş,

 • Title: Aynalı Barikatlar
 • Author: Murat Menteş
 • ISBN: 9756446102
 • Page: 344
 • Format: Paperback
 • Amerika ne istiyor Gecenin d nyadaki t m ehirlere ayn anda gelmesini mi, zifiri bo lu u en ince ayr nt s na kadar tasvir etmeyi mi, eceli sollamay m 11 Eyl l 2001 Sal g n Amerika n n deh ete d mesinin sebebi, iktisadi ma olu un tap na n n yerle bir olmas de ildi Amerikal lar k skan l k krizine s r kleyen basit soru uydu Nas l oldu da bunu nce biz ak l edemAmerika ne istiyor Gecenin d nyadaki t m ehirlere ayn anda gelmesini mi, zifiri bo lu u en ince ayr nt s na kadar tasvir etmeyi mi, eceli sollamay m 11 Eyl l 2001 Sal g n Amerika n n deh ete d mesinin sebebi, iktisadi ma olu un tap na n n yerle bir olmas de ildi Amerikal lar k skan l k krizine s r kleyen basit soru uydu Nas l oldu da bunu nce biz ak l edemedik D nya akalarla dolu bir yer lene kat l yorsunuz ve bir de bak yorsunuz ki yemek listesinde ad n z yaz l Sizi uyand rmak zere ba ucunuza gelen ki i kesin bir sonu elde etmek i in k l c n ekiyor R yan zda hep bat ya do ru gidersiniz, uyand n zda l ya da diri kendinizi yata n zda bulursunuz Uykusuzluk ekiyorsan z, r ya g r p g rmedi inizden emin olmaya bak n z Pani e mahal yok iki aya bir pabu ta olmak g rg noksanl na i arettir.
  Aynal Barikatlar Amerika ne istiyor Gecenin d nyadaki t m ehirlere ayn anda gelmesini mi zifiri bo lu u en ince ayr nt s na kadar tasvir etmeyi mi eceli sollamay m Eyl l Sal g n Amerika n n deh ete d mesinin

  One thought on “Aynalı Barikatlar”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *