DOWNLOAD PDF ò Punková princezná - by Dominika Ponechalová

Punková princezná By Dominika Ponechalová,

 • Title: Punková princezná
 • Author: Dominika Ponechalová
 • ISBN: 8022014557
 • Page: 336
 • Format: Hardcover
 • Karol na uranov je plne oby ajn takmer estn s ro n diev a M star iu sestru ij cu v zahrani a kamar tky povahovo plne odli n od nej Napriek svojej nesmelosti m v ak t by ako v etky ostatn diev at Jedna sa jej ne akane spln , ke ju pozve sestra do vysn van ho Anglicka Zozn mi sa s nov mi u mi, nov m prostred m a n jde si nov ho kamar ta Domov sa vraciaKarol na uranov je plne oby ajn takmer estn s ro n diev a M star iu sestru ij cu v zahrani a kamar tky povahovo plne odli n od nej Napriek svojej nesmelosti m v ak t by ako v etky ostatn diev at Jedna sa jej ne akane spln , ke ju pozve sestra do vysn van ho Anglicka Zozn mi sa s nov mi u mi, nov m prostred m a n jde si nov ho kamar ta Domov sa vracia s bohat mi z itkami No aj tam ju ak pr jemn prekvapenie tentoraz v podobe stretnutia s niek m, o kom u dlho sn vala Zmen sa nie o v jej ivote, alebo bude v etko pokra ova v zabehan ch ko ajach
  Punkov princezn Karol na uranov je plne oby ajn takmer estn s ro n diev a M star iu sestru ij cu v zahrani a kamar tky povahovo plne odli n od nej Napriek svojej nesmelosti m v ak t by ako v etky ostatn diev at Jedna

  One thought on “Punková princezná”

  1. Cel recenzia readandwatchlikemeNa jednej strane boli niektor vety akoby vytrhnut z m jho ivota Je tu verne vyobrazen , ako prebiehaj vz ahy mlad ch Mysl m si, e vz ahy medzi diev a om a chlapcom by boli nudn neby nejak ch h dok, nedorozumen i zl ho vysvetlenia si udalost Na druhej strane sa mi niekedy a nep ilo, ako hl po Karol na rie ila oby ajn veci, ktor by som vyrie ila omnoho jednoduch ie a to ko by som sa pre ne netr pila Kaja si prejde v knihe 3 chlapcami a ke som sa u na konci te ila na [...]

  2. P ilo sa mi to Bolo to tak pr jemn , oddychov , mil Skvel odreagovanie od nadprirodzena a uf ukan ch YA hrdiniek Karol na bola fajn, mala skvel , aj ke ob as trochu depres vny ivot, skvel t l a naozaj sa mi p ila Kni ka bola naozaj fajn, tala sa r chlo, aj ke tento pr beh nebol ni svetoborn Bol to mil pr beh o zakr knutom punkovom diev ati, jej priate och a chalanoch, ktor jej kedy ubl ili A o hudbe T bola v tejto knihe dos d le it Mysl m v ak, e pred p r rokmi by som z tejto knihy bola priam na [...]

  3. Pr jemn oddychovka tak by som dvoma slovami op sala t to knihu Bolo v ak vidno, e je autorkinou prvou Ak sa m m prizna , niekde v strede som sa rozhodovala, i ju do ta alebo necha tak, lebo postavy ma fakt v ist ch astiach hnevali Zv azil v ak n spolo n hudobn vkus presne kv li tomu som si knihu aj vzala z kni nice kv li hudbe a nakoniec ma Kajin osud aj celkom prekvapil.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *