UNLIMITED KINDLE Ì Vůně deště - by Lenka Lanczová

Vůně deště By Lenka Lanczová,

 • Title: Vůně deště
 • Author: Lenka Lanczová
 • ISBN: 9788072225262
 • Page: 390
 • Format: Hardcover
 • T e a ka Pavla ije spole n s rozvedenou maminkou ve star m klidn m byt v centru m sta, studuje na zdravotn m lyceu, v nuje se sv m kon k m, m fajn kamar dky i p r dobr ch p tel a na starosti pouze to, kam j t o v kendu zapa it i kde sehnat prima kluka, do kter ho by se mohla zamilovat, aby k mo k m a jejich kluk m ned lala k ena Velkou nad ji sk t David, slibn seT e a ka Pavla ije spole n s rozvedenou maminkou ve star m klidn m byt v centru m sta, studuje na zdravotn m lyceu, v nuje se sv m kon k m, m fajn kamar dky i p r dobr ch p tel a na starosti pouze to, kam j t o v kendu zapa it i kde sehnat prima kluka, do kter ho by se mohla zamilovat, aby k mo k m a jejich kluk m ned lala k ena Velkou nad ji sk t David, slibn se rozv jej c zn most p es Internet, se kter m se prozat m osobn nese la Ve chv li, kdy se m ma rozhodne vy e it bytov probl m p est hov n m ke sv mu p teli, vdovci se ty mi d tmi, je po klidu a v e vzh ru nohama Pavla r zem nen jedin ek a jej nov potenci ln sourozenci d laj v e pro to, aby jim bydlen ve Vesn , vile na samot za m stem, co nejv c znep jemnili A aby v eho nebylo m lo, objev se kluk, kter by mohl b t t m prav m, kdyby Kdyby tu nebyla spousta dal ch probl m a komplikac a tak jeden po dn mal r, do kter ho Pavla spadne po hlav.Rom n o hled n a pot eb l sky a tak o pr viz ch a chyb ch, kter mi se ne v dy lov k u.
  V n de t T e a ka Pavla ije spole n s rozvedenou maminkou ve star m klidn m byt v centru m sta studuje na zdravotn m lyceu v nuje se sv m kon k m m fajn kamar dky i p r dobr ch p tel a na starosti pouze to

  One thought on “Vůně deště”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *