[↠ Mężczyzna, który przychodził w niedzielę || Ñ PDF Read by ☆ Thomas Kanger Marta Rey-Radlińska]

Mężczyzna, który przychodził w niedzielę By Thomas Kanger Marta Rey-Radlińska,

 • Title: Mężczyzna, który przychodził w niedzielę
 • Author: Thomas Kanger Marta Rey-Radlińska
 • ISBN: 9788375361100
 • Page: 261
 • Format: Paperback
 • Komisarz Elina Wiik podejmuje spraw niewyja nionego morderstwa, kt ra wkr tce ulegnie przedawnieniu Niemal 25 lat temu na g rskim szlaku przy granicy z Norwegi znaleziono cia o m odej kobiety, Ylvy Malmberg Czasu jest bardzo ma o i dramatycznie brakuje wskaz wek Komisarz Wiik musi ponownie zbada materia dowodowy zebrany w czasie ledztwa, by znale cho by najmniejsKomisarz Elina Wiik podejmuje spraw niewyja nionego morderstwa, kt ra wkr tce ulegnie przedawnieniu Niemal 25 lat temu na g rskim szlaku przy granicy z Norwegi znaleziono cia o m odej kobiety, Ylvy Malmberg Czasu jest bardzo ma o i dramatycznie brakuje wskaz wek Komisarz Wiik musi ponownie zbada materia dowodowy zebrany w czasie ledztwa, by znale cho by najmniejszy lad wskazuj cy na morderc Jednak im bardziej zag bia si w t spraw , tym wi cej pojawia si w tpliwo ci Przed kim uciek a Ylva do starej chaty na lapo skim odludziu, kto by ojcem jej dziecka, czy cz owiek, kt ry odwiedza j w niedzielne przedpo udnia jest morderc Je li nie wyja ni tajemnicy w ci gu miesi ca, sprawa zostanie zamkni ta, a zab jcy nigdy nie dosi gnie sprawiedliwo.W tym samym czasie dwoje m odych ludzi, pr buj c rozwik a rodzinn tajemnic wyrusza w podr , kt ra zaprowadzi ich a do ma ej, norweskiej miejscowo ci Nie wiedz , e s na tropie mordercy i e grozi im miertelne niebezpiecze stwo
  M czyzna kt ry przychodzi w niedziel Komisarz Elina Wiik podejmuje spraw niewyja nionego morderstwa kt ra wkr tce ulegnie przedawnieniu Niemal lat temu na g rskim szlaku przy granicy z Norwegi znaleziono cia o m odej kobiety Ylvy Ma

  One thought on “Mężczyzna, który przychodził w niedzielę”

  1. Ce roman, d terr de ma pantagru lique biblioth que, o il se pr lassait depuis 2010, s est av r une tr s bonne pioche La lecture est entra nante, le cadre nordique aux petits oignons, les personnages nous sont familiers, proches de nous, et bien entendu l histoire nous interpelle, par son approche authentique et poignante, elle colle au plus pr s des grands standards du roman policier Basique, mais efficace Dommage que cette s rie n ait pas t davantage pl biscit e.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *