[Ä Autoportret sa Milenom || ↠ PDF Read by ☆ Mirjana Mitrović]

Autoportret sa Milenom By Mirjana Mitrović,

 • Title: Autoportret sa Milenom
 • Author: Mirjana Mitrović
 • ISBN: 9788652102082
 • Page: 217
 • Format: Paperback
 • Putovanja su za mene bila jedini mogu i i meni najprimereniji na in ivota ivot sam do ivljavala kao san, a putovanja su mi omogu avala da uzimam od svega po slobodnom izboru i da uvek mogu da odem Objavljen premijerno pre gotovo dvadeset godina roman Autoportret sa Milenom predstavlja jedno od prijatnijih iznena enja u srpskoj knji evnosti tog doba Mirjana Mitrovi Putovanja su za mene bila jedini mogu i i meni najprimereniji na in ivota ivot sam do ivljavala kao san, a putovanja su mi omogu avala da uzimam od svega po slobodnom izboru i da uvek mogu da odem Objavljen premijerno pre gotovo dvadeset godina roman Autoportret sa Milenom predstavlja jedno od prijatnijih iznena enja u srpskoj knji evnosti tog doba Mirjana Mitrovi sada predstavlja na oj publici novo, prera eno izdanje romana o biografiji Milene Pavlovi Barili Bave i se ivotom najzna ajnije srpske slikarke u prvoj polovini 20 veka, Mirjana Mitrovi u etrnaest no i i epilogu rekonstrui e njenu sudbinu, slede i nomadski ivotni i umetni ki put, prate i proces Mileninog psiholo kog sazrevanja i napornu bitku za afirmaciju na svetskoj likovnoj sceni Vasa Pavkovi Poslednjim delom Autoportret sa Milenom doti e diskurs enskog pisma i sudbinu ene umetnice u mu kom svetu prva slikarka u klasi profesora tuka u Minhenu, nepodesna za nastavnicu likovnog u nizu gradi a u novostvorenoj dr avi nakon Prvog svetskog rata, objekat mu ke kavaljerske pa nje, slobodna umetnica i singl persona do poznih godina svog malovekog ivota Sa a iri
  Autoportret sa Milenom Putovanja su za mene bila jedini mogu i i meni najprimereniji na in ivota ivot sam do ivljavala kao san a putovanja su mi omogu avala da uzimam od svega po slobodnom izboru i da uvek mogu da odem Obj

  One thought on “Autoportret sa Milenom”

  1. Fantasti na knjiga Krajnje neobi na, a ujedno predstavlja ivot u tom periodu Kako umetnika, tako i obi nog oveka.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *